ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Trụ sở: Số 7A,  Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Trưởng Ban Biên tập: Võ Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND thành phố Bến Tre
Điện thoại  : 0753. 822621,   Fax: 0753.827114,  Email: ubtp@bentre.gov.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre​​​


​​