{{ getLanguage('HoiDap_ListQuestion', 'Danh sách', 'List question') }}
{{ getLanguage('HoiDap_Serial', 'STT', 'Serial') }} {{ getLanguage('HoiDap_Title', 'Tiêu đề', 'Title') }} {{ getLanguage('HoiDap_Reptiem', 'Thông tin phản hồi', 'Reptiem') }} {{ getLanguage('HoiDap_SenDate', 'Ngày gửi', 'SendDate') }}
  
  
  
  
  
NoiDungCauHoi
  
NoiDungTraLoi
  
  
  
  
  
  
  
DiaChi
  
Thạo14211254444thao91k57@gmail.com
Giải thích về ngày hết hạn nhập cảnh, số lần nhập cảnh và thời gian lưu trú của thị thực?
Trả lời thắc mắc
<p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 9pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;&quot;;">&nbsp;Ngày hết hạn nhập cảnh của thị thực là chỉ phạm vi thời gian được phép nhập cảnh của chủ sở hữu. Trừ trường hợp cơ quan cấp thị thực có ghi chú cụ thể, thị thực sẽ có hiệu lực kể từ ngày cấp và sẽ hết hạn vào lúc 24:00 giờ Bắc Kinh vào ngày hết hạn nhập cảnh ghi trên thị thực.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 9pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;&quot;;">Số lần nhập cảnh của thị thực là chỉ số lần người sở hữu có thể nhập cảnh trong thời hạn hiệu lực của thị thực.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 9pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;&quot;;">Thời hạn lưu trú trên thị thực là chỉ thời gian mà chủ sở hữu được phép ở lại sau mỗi lần nhập cảnh, được tính bắt đầu từ ngày thứ hai sau khi nhập cảnh.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0px; padding: 0px; text-indent: 9pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;&quot;;">Chỉ cần số lần nhập cảnh vẫn còn, chủ sở hữu có thể đến Trung Quốc bất cứ lúc nào trước khi hết hạn nhập cảnh (trước 24:00 giờ Bắc Kinh vào ngày hết hạn). Thời hạn để người đó ở lại Trung Quốc không được vượt quá thời hạn của thị thực.</span></p>
Đã trả lời15/04/2021 3:12 CH15/04/2021 3:13 CHPending
  
Thạo14211254444thao91k57@gmail.com
Tôi có thể ủy quyền cho người khác nộp đơn xin thị thực không?
Giải đáp câu hỏi
<span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;&quot;; font-size: 18.6667px; text-indent: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Thông thường, bạn nên tự mình nộp đơn xin thị thực, trả phí và đi lấy kết quả thị thực. Nếu vì trường hợp đặc biệt mà bạn không thể tự đi, bạn có thể ủy quyền cho người khác đến Trung tâm thị thực để nộp đơn đăng ký, trả phí và đi lấy kết quả thị thực hộ bạn sau khi đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ và đã ký vào đơn xin thị thực của bạn.</span>
Đã trả lời15/04/2021 3:15 CH15/04/2021 3:16 CHPending
  
Thạo14211254444thao91k57@gmail.com
Kính gửi Sở Y tế Bến Tre Tôi tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa công tác tại TT từ 1/1/2018 và tôi đăng ký thực hành cấp cchn tại khoa nội, đến 7/2019 đủ 18 tháng. Sau đó tôi chuyển sang phụ trách các chương trình bên y tế dự phòng không tham gia chuyên môn nên tôi chưa làm hồ sơ cấp cchn khám bệnh chữa bệnh. Vậy hiện tại tôi có nhu cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề tôi muốn nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thì có được cấp không?. Hay phải đăng ký thực hành lại từ đầu ạ?. tôi xin chân thành cảm ơn.
Sở y tế trả lời câu hỏi
<p rtenodeid="21" style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px 6px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span rtenodeid="22" class="ms-rteFontFace-3" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-size: 14pt;"><span rtenodeid="3" style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Về nội dung câu hỏi của bạn đọc, Sở Y tế trả lời như sau:</span><br rtenodeid="4" style="box-sizing: border-box;"></span></p><p rtenodeid="5" style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px 6px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span rtenodeid="23" class="ms-rteFontFace-3" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-size: 14pt;">Căn cứ Điều 13 thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa; Quyết định số: 76 /QĐ-SYT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Sở Y tế Bến Tre, phân công cơ sở hướng dẫn thực hành chuyên môn y; Sở Y tế trả lời bạn đọc như sau:</span></p><p rtenodeid="6" style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px 6px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span rtenodeid="24" class="ms-rteFontFace-3" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-size: 14pt;">1. Bác sĩ đa khoa, thực hành 18 tháng tại khoa Nội- Trung tâm y tế Ba Chẽ thì chưa đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px 6px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span rtenodeid="25" class="ms-rteFontFace-3" style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; font-size: 14pt;">2. Để được cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; bạn phải đi thực hành khám bệnh, chữa bệnh lại theo quy định tại Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế và tại cơ sở đủ điều kiện hướng dẫn thực hành.</span></p>
Đã trả lời15/04/2021 3:41 CH18/04/2021 11:38 SAPending
  
Thạo14211254444thao91k57@gmail.com
Cho mình hỏi: Mình sắp đi du học Nhật Bản 6 năm, căn cước công dân của mình hết hạn 2/2/2024. Vậy cho mình hỏi nếu khi mình ở Nhật Bản về căn cước hết hạn có bị ảnh hưởng gì không?
<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Đối với câu hỏi trên không thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp, đề nghị BQT Cổng TTĐT tỉnh gửi câu hỏi đến cơ quan có thẩm quyền đề trả lời công dân theo đúng quy định./.</span>
Đã trả lời16/04/2021 8:23 SA16/04/2021 8:25 SASở tư phápPending

Câu hỏi mới